Thị trường địa ốc HCM đang có rục rịch

Thứ năm là quy định hạn chế chuyển nhượng dự án bất động sản nên chưa giải quyết được tình trạng khoảng 500

Đây là thông tin trong báo cáo về năm 2016 và dự báo thị trường năm 2017 của Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA).

Thị trường bất động sản Tp.HCM còn nhiều điểm tắc nghẽn. Ảnh: Internet
Cụ thể, thứ nhất là “nghẽn” trong giải phóng mặt bằng dẫn đến tình trạng dự án da beo, chôn vốn của doanh nghiệp trong thời gian dài, không thể triển khai được. Thứ hai là tiền sử dụng đất đang là ẩn số, là gánh nặng, tạo ra cơ chế “xin -cho”. Thứ ba là thủ tục hành chính nhiêu khê, kéo dài, nhiều tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình phê duyệt, thực hiện dự án đầu tư. Bốn là chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tạo được nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản.

Thứ năm là quy định hạn chế chuyển nhượng dự án bất động sản nên chưa giải quyết được tình trạng khoảng 500 dự án trên địa bàn Tp.HCM đang bị ngưng triển khai và đây cũng là phần chìm của “tảng băng” hàng tồn kho.

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *